HOME Predavači Matan Jelić Ksenija

unknown womanmr.sc. Ksenija Matan Jelić završila je studij poslovne ekonomije i poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Polaznik je doktorskog studija managementa na kojem završava doktorsku disertaciju iz područja javne nabave.


Ima desetogodišnje iskustvo u Hrvatskoj elektroprivredi na području javne nabave. Trenutno je pomoćnik direktora za ekonomske poslove, a posljednje četiri godine obavljala je poslove rukovoditelja Odjela za planiranje nabave i centralnu nabavu koja pokriva poslove: izrade strategije i planiranja nabave, zajedničke nabave, pisanja uputa i tipskih dokumenata za provođenje postupaka, kontrole i nadzora te poslove edukacije i tumačenja primjene Zakona o javnoj nabavi.
Sudjelovanjem na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima i radionicama, neprekidno unapređuje i nadograđuje svoje znanje. Od ove godine je gost predavač na modulima Uprave za sustav javne nabave te vanjski konzultant za područje javne nabave obveznicima primjene Zakona.